Młody Odkrywca w

Laboratorium Kreatywności

 

Młody Odkrywca 3+

Logiczne myślenie dzieci, umiejętności lingwistyczne, poznawanie świata

O czym będą zajęcia

To zajęcia które angażują zmysły najmłodszych, stymulują rozwój i skłaniają do kontaktu z rówieśnikami i współpracy. Przede wszystkim, to nauka i poznawanie świata poprzez zabawę. Dzieci spędzają coraz więcej czasu przed komputerem czy tabletem i warto ukierunkować te zainteresowania na właściwe – edukacyjne – tory, a interaktywne zajęcia, to najlepszy sposób. Takie zajęcia pomagają rozwijać logiczne myślenie dzieci, umiejętności lingwistyczne czy poznawanie świata. Dlatego Młodzi Odkrywcy będą mieli także zajęcia z zakresu przyrodniczego, które między innymi przez bezpieczne doświadczenia chemiczne będą sensorycznie stymulować zmysły, poznawać kolory i odkrywać świat!

 

Logiczne myślenie

Geometria płaska, przestrzenna, arytmetyka, logika, algebra​

Umiejętności lingwistyczne

Dzieci rozwijają się poprzez różne gry i zabawy

Grupy dopasowane wiekowo

Każda grupa maksymalnie 10 os

Galeria

Skontaktuj się z nami