Młody Matematyk w

Laboratorium Kreatywności

Geometria płaska, przestrzenna, arytmetyka, logika, algebra

Młody Matematyk 9+

Geometria płaska, przestrzenna, arytmetyka, logika, algebra

O czym będą zajęcia

W szkole podstawowej mało czasu poświęca się geometrii i nauce logicznego myślenia. Mało jest czasu na samodzielne poszukiwanie rozwiązań problemów. Obecnie tendencje zaczynają się zmieniać, co raz więcej mówi się o tym że źle nauczana jest matematyka. Ale droga do zmiany jest długa i wymaga nie tylko zmiany podstawy programowej ale przede wszystkim sposobów przekazywania wiedzy. Mniej uczenia algorytmów i schematów rozwiązywania typowych zadań, więcej wskazywania różnych dróg prowadzących do celu.

 

Logiczne myślenie

Geometria płaska, przestrzenna, arytmetyka, logika, algebra​

Gry i zabawy matematyczne

Dzieci poznają matematykę poprzez różne gry i zabawy

Grupy dopasowane wiekowo

Każda grupa maksymalnie 10 os


Kierunki

  • Młody Matematyk

Zajęcia obejmować będą głównie geometrię płaską i przestrzenną, gry i zagadki logiczne, rozwijające zdolność planowania, przewidywania i stawiania hipotez. Będą ukryte elementy algebry, pojawi się układ współrzędnych, trochę arytmetyki i kodowanie.

Zajęcia nastawione będą na odkrywanie przez dzieci własności figur i brył, oraz praw rządzących liczbami. Z działania i zabawy budować będziemy elementy wiedzy i umiejętności matematycznych. Zajęcia kończyć będziemy grą planszową (digit, blokus, szósta bierze, mastermind itp.) Gry kształtują wyobraźnię, rozwijają umiejętność planowania i tworzenia strategii, kształtują umiejętności społeczne.

Nie będą to zajęcia które korelują z realizowanym programem w danej klasie. Niektóre tematy będą wyprzedzały treści szkolnych podręczników. Nie znaczy to jednak że są niemożliwe do zrozumienia przez dzieci. (np. zamiast mówić o ciągach opowiemy o skaczącej żabie).

Zajęcia nie zagwarantują lepszej oceny z matematyki nie taki jest ich cel. Maja one rozwijać wyobraźnię i zdolność logicznego myślenia, kojarzenia faktów. Przy okazji utrwalić i wprowadzić niektóre pojęcia matematyczne.

Tematyka zajęć

  • Układamy figury – tangramy

  • Wielościany mydlane

  • Origami matematyczne – bryły bez kleju

  • Kodowanie

  • Zagadki logiczne

  • Sudoku

  • Parkietaże

Galeria

Skontaktuj się z nami